Przegląd szkolnych statutów

Przegląd statutu szkoły to działanie, które może pomóc efektywnie zarządzać placówką i zapewnić uczniom, uczennicom oraz kadrze pedagogicznej odpowiednie warunki do nauki i pracy.


Statuty to najważniejsze dokumenty wewnątrzszkolne, ale niestety często nie są one dobrze przemyślane i jasno napisane. A nie powinno tak być, bo dobry statut to podstawa dobrej szkoły i dobrej edukacji. Dlatego warto przyjrzeć się statutowi i go „przewietrzyć” – usunąć postanowienia sprzeczne z prawem, naruszające prawa człowieka, dziecka i ucznia.


Zgodność statutu z powszechnie obowiązującym prawem to podstawa demokratyzacji życia szkolnego. To pierwszy krok, który trzeba wykonać, by zmienić nasze szkoły!


Władze lokalne nie powinny ingerować w decyzje placówek, ale mogą zachęcić do „przewietrzenia” statutów, zapewnić wsparcie prawne i docenić społeczności szkolne, które przystąpią do inicjatywy.

Bezpieczeństwo

Usunięcie niezgodnych z prawem zapisów jest istotne dla zapewnienia uczniom i nauczycielom pełnych praw i ochrony.

Prawa człowieka

Praca nad statutem poprawia stan przestrzegania praw człowieka, dziecka i ucznia w szkole.

Odpowiedź na potrzeby

Aktualizacja pozwala dostosować zasady funkcjonowania szkoły do bieżących wyzwań. Może obejmować zmiany w regulacjach nt. oceniania, zachowania czy współpracy z rodzicami.

Wzmacnianie demokracji w szkołach

To okazja do konsultacji z uczniami, rodzicami i nauczycielami. To żywa lekcja demokracji i praworządności, która buduje zaufanie i angażuje społeczność szkolną.

Raport z monitroingu praw uczniowskich

Dopamina Lab

Biała Ksęga Praworządności w Poznańskich Szkołach

Fundacja Varia Posnania

Skip to content