Przegląd obowiązującego prawa oświatowego i kierunki zmian w oparciu o postulaty Obywatelskiego Paktu dla Edukacji

Law

Celem tego opracowania jest rozważenie propozycji kierunków zmian w przepisach oświatowych, które mogą posłużyć realizacji postulatów zapisanych w Obywatelskim Pakcie dla Edukacji. Dokument nie zawiera całościowej wizji reform legislacyjnych w tej sferze, ale koncentruje się na wybranych aspektach „operacjonalizacji” Paktu, czyli przetworzenia zawartych w nim rekomendacji ogólnych na konkretne rozwiązania prawne.

Przegląd obowiązującego prawa oświatowego i kierunki zmian w oparciu o postulaty Obywatelskiego Paktu dla Edukacji

Spis treści

Skip to content