7 lipca 2022 r. sejm przyjął ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Posłowie i posłanki zagłosowali przeciwko uchwale senatu, który postulował odrzucenie ustawy. Nowe prawo wejdzie w życie, jeśli zostanie podpisane przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Zapisy ustawy wprowadzają wiele zmian, m.in.:

  • Wiek odpowiedzialności karnej zostanie obniżony do 10 r.ż.
  • Pobyt w zakładach poprawczych będzie można przedłużyć do ukończenia przez osobę 24 r.ż.
  • W ośrodkach resocjalizacyjnych będzie można stosować wobec nieletnich siłę fizyczną i inne środki przymusu bezpośredniego.
  • Dyrekcje szkół otrzymają uprawnienia, które dotychczas mieli sędziowie sądów powszechnych: będą mogli określać, czy doszło do przejawów demoralizacji, i stosować środki wychowawcze, które noszą znamiona kar.

Przeciwko nowej ustawie protestują eksperci i ekspertki, edukatorki i edukatorzy, a także rodzice. Po decyzji sejmu zapowiedzieli, że będą apelować do prezydenta o jej zawetowanie.

Udostępnij