Projekty społeczne w naszych szkołach

Projekty uczniowskie pozwalają młodym ludziom zdobywać doświadczenia i umiejętności, które są niezbędne w życiu społecznym i zawodowym.


To nauka poprzez działanie i we współpracy z innymi, a przede wszystkim w kontekście prawdziwych wyzwań. Młodzież – pod nauczycielską opieką – ustala cel projektu i plan działań, realizuje je, a następnie prezentuje efekty swojej pracy. Uczą się szukania rozwiązań i wyciągania wniosków z niepowodzeń.


Projekty mogą mieć różny charakter: badawczy, artystyczny, społeczno-obywatelski… Celem projektu społecznego jest zmiana w otoczeniu, np. stworzenie strefy relaksu w szkole, naprawa ławek w parku, wprowadzenie korekty w rozkładzie transportu publicznego, zainicjowanie kampanii przeciw mowie nienawiści w sieci.


Projekty społeczne realizuje się z ludźmi i dla ludzi. Zakładają one współpracę i zaangażowanie nie tylko uczennic i uczniów, ale także lokalnych instytucji. Władze samorządowe nie mogą oczywiście narzucać szkołom tego typu działań, ale mogą – i powinny – zachęcać do tej nowoczesnej formy edukacji, wspierać ją organizacyjnie i doceniać placówki oraz osoby, które pracują projektowo.

Kompetencje

Osoby zdobywają kompetencje przydatne w życiu i pracy: samodzielność, odpowiedzialność, zarządzanie (czasem, projektem), współpraca i wspólne rozwiązywanie problemów.

Wpływ

Młodzi doświadczają poczucia wpływu na świat wokół. Zauważają lokalne problemy i działania instytucji, uczą się zmieniać otoczenie konkretnymi działaniami.

Współpraca

Młodzi uczą się pracy zespołowej, komunikacji z rówieśnikami i dorosłymi, przekonywania do swoich pomysłów innych ludzi i instytucji.

Festiwal Nauki

III LO im. Stefana Żeromskiego z oddziałami dwujęzycznymi w Bielsku-Białej

Gł_(l)odówka – dzielimy się śniadaniem

Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi

Dzień z Pasją

III LO im. Stefana Żeromskiego z oddziałami dwujęzycznymi w Bielsku-Białej

Segreguję odpady – migam, ale się nie migam

Szkoła Podstawowa nr 49 Dla Dzieci Niedosłyszących w Gdyni

Skip to content