Podczas kwietniowego webinarium zorganizowanego przez SOS dla Edukacji Monika Rościszewska-Woźniak z Fundacji Rozwoju Dzieci, opowiadała o programie opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Większość uchodźców, którzy przybyli do Polski z Ukrainy stanowią kobiety z dziećmi, mające za sobą traumatyczne doświadczenie wojny. Pytanie Jak możemy pomóc? słyszymy i zadajemy sobie wszyscy. Fundacja Rozwoju Dzieci uznała, że zajmie się tym, na czym się zna – zaspakajaniem potrzeb rozwojowych najmłodszych dzieci.

Rozpoczyna więc program SPYNKA mający za zadanie pomoc matkom i dzieciom w zaadaptowaniu się do nowych warunków oraz przygotowanie dzieci do włączenia w system edukacyjny.

 PROGRAM SPYNKA – WSPARCIE DZIECI I MATEK Z UKRAINY – DZIAŁANIA

 1. Animacja zajęć dla dzieci z Ukrainy w punktach tymczasowego zakwaterowania w Polsce
  Organizowanie regularnych zajęć dla dzieci w różnych grupach wiekowych. Na początek w 4 województwach: mazowieckim, pomorskim, lubelskim, podkarpackim. (Obecnie etap przygotowań, m.in. szkolenie animatorek)
 2. Inicjowanie powstawania różnych form opieki i edukacji dla dzieci z Ukrainy:
  • SPYNKA Grupa Zabawowa dla najmłodszych dzieci i ich matek
   Regularne spotkania kilka razy w tygodniu dla matek z dziećmi (1-3 lata) prowadzone przez wyszkoloną i objętą wsparciem merytorycznym animatorkę
  • SPYNKA Grupa Animacji Przedszkolnej dla dzieci przedszkolnych
   Regularne spotkania grupy dzieci ukraińskich w wieku 3-6 lat prowadzone przez 2 przeszkolone i objęte wsparciem merytorycznym animatorki
  • SPYNKA Dzienny opiekun dla dzieci najmłodszych
   W „Ustawie o opiece dla dzieci do lat 3” jest przewidziana opieka i edukacja dzieci w formie „Dziennego opiekuna”.
   Opiekun/ka (wymagane kwalifikacje lub szkolenie kwalifikacyjne) ma pod swoją opieką do 5 dzieci w wieku od 0 do 4 lat. Nasza Fundacja stworzyła i prowadziła model, w którym opiekunce każdego dnia towarzyszy rodzic (lub np. babcia) jednego dziecka jako wolontariusz-asystent (udział rodziców-wolontariuszy przewidziany jest w ustawie). To model łatwy do zaadaptowania w społeczności, gdzie jest kilka rodzin z Ukrainy z małymi dziećmi. W porównaniu do żłobka daje znacznie większe poczucie bezpieczeństwa dzieciom i dorosłym (mała grupa, jeden język, matki, które mogą wspierać się nawzajem) oraz nie wymaga spełnienia restrykcyjnych norm sanitarnych i p.poż.

Prezentacja

Udostępnij