Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce.

Niniejszy Raport powstał w ramach projektu „Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0” finansowanego ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „DIALOG” w latach 2019-2020.

Celem projektu jest wypracowanie zintegrowanego systemu rozwoju wiedzy, kompetencji i postaw niezbędnych do dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w warunkach rewolucji przemysłowej 4.0. Działania realizowane w ramach projektu obejmują wszystkie wymiary funkcjonowania systemu rozwoju zasobów ludzkich, w tym zagwarantowanie odpowiedniego systemu instytucjonalnego i mechanizmów koordynacji, rozwiązania projakościowe, zarządcze i materialne (finansowe) oraz system monitorowania i ewaluacji. Raport jest jednym z elementów pierwszego etapu projektu.

Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce.

Spis treści

Skip to content