Postulat dla Edukacji – sprawdź, kto go przyjął

Poznaj listę osób, które kandydują w wyborach samorządowych i przyjęły Postulat dla Edukacji.

O inicjatywie

SOS dla Edukacji opracowało 6 Postulatów dla Edukacji, które niezależnie od wielkości
i zamożności samorządu, mogą być zrealizowane w ciągu jednego roku i podnieść jakość lokalnej oświaty.

Postulaty zostały opracowane przez zespół ekspertek i ekspertów SOS oraz skonsultowane ze środowiskiem samorządowym. Nasze propozycje obejmują sprawdzone działania, które już w wielu gminach funkcjonują i przynoszą korzyści lokalnej społeczności. Władze JST posiadają istotne kompetencje w zakresie tworzenia polityki oświatowej na swoim terenie i powinny z nich korzystać.

Postulaty wiążą się z rozwiązaniami zawartymi w Obywatelskim Pakcie dla Edukacji, pod którym podpisały się między innymi: Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich oraz Ruch samorządowy TAK! Dla Polski.

Spis treści

Skip to content