Podsumowanie dotychczasowych działań SOS dla Edukacji w 2022 roku

Początek roku szkolnego to czas kolejnych wyzwań, ale też dobry moment na powrót do tego, co już za nami. Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych działań SOS dla Edukacji od stycznia do sierpnia 2022 roku.

 

Wolna Szkoła

Początek roku upłynął w dużej mierze pod znakiem czerwonej ekierki. Kontynuowaliśmy wspólne działania kadry nauczycielskiej, rodziców, uczniów, uczennic oraz organizacji społecznych sprzeciwiające się wprowadzeniu lex Czarnek. W lutym, kiedy ustawa została uchwalona przez sejm, apelowaliśmy do prezydenta Andrzeja Dudy o jej zawetowanie. Stanowisko Wolnej Szkoły poparło wiele osób ze świata nauki i kultury, a także organizacje samorządowe. Ustawa została zawetowana 2 marca. 

 

SOS Wspólna Szkoła

24 lutego Rosja wkroczyła na terytorium Ukrainy. Już od pierwszych dni wojny Polska stała się schronieniem dla ukraińskich uchodźców i uchodźczyń. Ogromna część z nich to dzieci. Organizacja edukacji w nowych warunkach stała się wyzwaniem. W odpowiedzi na tę potrzebę powstała SOS Wspólna Szkoła – inicjatywa, w ramach której sieciujemy szkoły, organizacje i samorządy, wymieniamy doświadczenia, dzielimy się dobrymi praktykami i proponujemy rozwiązania systemowe. Efektami naszej pracy są m.in. spotkania międzynarodowych i polskich organizacji pomagających ukraińskim dzieciom oraz strona internetowa www.soswspolnaszkola.pl, na której można znaleźć niezbędne informacje i materiały. Organizacja szkoły wielokulturowej, dezinformacja, nauka języka, pomoc psychologiczna – to tylko niektóre z kategorii. Treści są regularnie uzupełniane.

 

Obywatelski Pakt dla Edukacji

W lipcu ponad 30 organizacji społecznych podpisało Obywatelski Pakt dla Edukacji, w którym przedstawiamy 10 propozycji kluczowych zmian w polskim systemie oświaty. Zapraszamy w ten sposób do szerokiego, ponadpartyjnego porozumienia na rzecz poprawy edukacji. Pod postulatami Paktu podpisały się kolejne NGO (w tej chwili jest ich 55). Popierają go też organizacje nauczycielskie i samorządowe.

 

Obywatelski HiT

W odpowiedzi na zmiany w podstawie programowej oraz zastąpienie wiedzy o społeczeństwie historią i teraźniejszością stworzyliśmy bazę wartościowych i ciekawych materiałów, które pomogą uczyć nowego przedmiotu. Więcej na temat Obywatelskiego HiT-u piszemy tutaj.

 

Współpraca z samorządami

Podobnie jak w poprzednim roku zachęcamy samorządy do organizacji lokalnych debat, które mają wspierać wprowadzanie w szkołach oddolnych zmian. W lutym wydaliśmy narzędziownik Debaty samorządowe. Przewodnik dla samorządów lokalnych, które nie boją się partycypacji. Od stycznia do czerwca zorganizowaliśmy też 9 webinariów dla samorządów i środowisk szkolnych:

 • 17.02.2022: Debaty samorządowe. Przewodnik dla samorządów lokalnych, które nie boją się partycypacji
 • 04.03.2022: Spotkanie robocze: Jak zorganizować debatę partycypacyjną? 
 • 17.03.2022: Ukraińskie dzieci w naszych szkołach. Jak to zorganizować? 
 • 31.03.2022: Ukraińskie dzieci w naszych szkołach. Co wynika z rozporządzenia? Jak zatrudnić ukraińskie nauczycielki? Jak pracować ze szkołami? 
 • 28.04.2022: Edukacja ekologiczna i przyrodnicza. Jak ją mądrze wykorzystać do integracji polsko-ukraińskiej?
 • 12.05.2022: Szkoła dobrostanu, nie tylko egzaminów. Jak to zrobić w naszej miejscowości?
 • 2.06.2022: Jak zorganizować zajęcia wakacyjne dla ukraińskich i polskich dzieci?
 • 9.06.2022: Statut szkoły do tablicy!
 • 23.06.2022: Statut szkoły do tablicy! (cz. 2)

 

Udział w spotkaniach i konferencjach

 • 2–4 maja w Brukseli odbyło się spotkanie organizacji realizujących projekty wspierane przez inicjatywę Civitates. Podczas spotkania mieliśmy okazję zaprezentować dotychczasowe działania SOS dla Edukacji i pracować z osobami z całej Europy na rzecz zacieśnienia współpracy organizacji obywatelskich.
 • 8–9 maja przedstawicielki SOS dla Edukacji wzięły udział w pracach stolika dotyczącego edukacji i nauki podczas Samorządowego Okrągłego Stołu we Wrocławiu. To wydarzenie, podczas którego wypracowano białą księgę – rekomendacje niezbędnych rozwiązań i zmian prawnych w związku z wojną w Ukrainie. 
 • 21 lipca uczestniczyliśmy w sopockim seminarium pt. Współpraca samorządu, organizacji pozarządowych, nauki i biznesu: kryzys migracyjny, klimatyczny. Budowanie odporności społeczności lokalnych. Mateusz Wojcieszak z Fundacji Pole Dialogu (organizacji współtworzącej naszą sieć) i Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu, przedstawili dorobek SOS dla Edukacji i korzyści płynące ze współpracy NGO–JST.

29 sierpnia pojawiliśmy się na Campusie Polska Przyszłości jako partner wydarzenia #WolnaSzkoła – jaka jest polska szkoła, a jaka być powinna? Wśród ekspertek i ekspertów, którzy przedstawili wizję polskiej edukacji i poprowadzili warsztat, byli: Alicja Pacewicz, Mateusz Wojcieszak, Róża Rzeplińska, Aleksandra Saczuk, Magdalena Czarzyńska-Jachim, Agnieszka Jankowiak-Maik, Piotr Sułkowski. Gośćmi wydarzenia byli też młodzi ludzie Zuzanna Karcz i Damian Woda oraz polityczki – Ktarzyna Lubnauer i Krystyna Szumilas. Edukacja stała się jednym z głównych tematów rozmów na Campusie.

Spis treści

Skip to content