OPINIA PRAWNA dotycząca wybranych zmian przewidzianych w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Przedmiotem niniejszej opinii jest ocena wybranych postanowień projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 listopada 2021 r., druk nr 1812 Sejmu IX kadencji w kontekście jego wpływu na wykonywanie zadań własnych przez gminy w zakresie:

1) zasad powierzania stanowiska dyrektora szkoły lub placówki, a także odwoływania dyrektora oraz wygaszania powierzenia stanowiska;

2) likwidacji szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina.

Otwórz opinie

Spis treści

Skip to content