Zgodnie z zapowiedziami zaprosiliśmy do rozmów o postulatach Obywatelskiego Paktu dla Edukacji partie polityczne. Do tej pory rozmawialiśmy z przedstawicielkami i przedstawicielami czterech ugrupowań i koalicji (Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, Lewicy i Koalicji Polskiej). Wszyscy są zgodni, że polska szkoła pilnie potrzebuje mądrych systemowych zmian. Pakt jest szansą na ich wdrożenie niezależnie od politycznych przekonań. Staramy się również o rozmowy z pozostałymi ugrupowaniami.

Ważne jest dla nas również włączenie środowiska akademickiego w debatę o przyszłości polskiej szkoły. W minionym tygodniu podczas XI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego organizowanego przez Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o założeniach Paktu mówili m.in. prof. Marek Konopczyński i prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz.

W styczniu 2023 roku SOS dla Edukacji zorganizuje szczyt edukacyjny, na który zaprosimy przedstawicielki i przedstawicieli wszystkich środowisk związanych z edukacją. Chcemy rozmawiać o wspólnych mianownikach, a także o konkretnych propozycjach zmian w polskiej szkole zgłaszanych przez ugrupowania polityczne, korporacje samorządowe i inne środowiska.

Pod postulatami Obywatelskiego Paktu dla Edukacji podpisało się już ponad 55 NGO. Zawarte w nim rekomendacje są popierane przez organizacje nauczycielskie i stowarzyszenia samorządowe:

  • Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego
  • Stowarzyszenie „Samorządy dla Polski”
  • Unia Metropolii Polskich
  • Związek Miast Polskich
  • Związek Powiatów Polskich

Udostępnij