Nadal można poprzeć „Obywatelski Pakt dla Edukacji”

W lipcu 2022 roku w gronie ekspertek i ekspertów edukacyjnych opracowaliśmy Obywatelski Pakt dla Edukacji – dokument wskazujący 10 głównych kierunków, w jakich powinny zmierzać zmiany w polskiej szkole. Wśród jego inicjatorów i sygnatariuszy było 31 organizacji społecznych.

To punkt wyjścia do otwartej debaty o rozwiązaniach dla polskiej szkoły. Rozmawiamy o naszych postulatach z organizacjami, samorządami, a także przedstawicielami i przedstawicielkami partii politycznych. Pod Paktem podpisało się już 55 NGO, a zawarte w nim rekomendacje są popierane przez organizacje nauczycielskie i stowarzyszenia samorządowe. W najbliższym czasie będziemy kontynuować rozmowy z ugrupowaniami politycznymi, zamierzamy też włączyć środowiska akademickie w debatę o naprawie polskiej szkoły. Wierzymy, że w tak ważnej sprawie uda się osiągnąć porozumienie ponad podziałami.

Spis treści

Skip to content