O potrzebie nowego Prawa Oświatowego. Uzasadnienie wprowadzenia zmian

Publikacja „O potrzebie nowego Prawa Oświatowego. Uzasadnienie wprowadzenia zmian.” to podsumowanie dotychczasowych działań mających na celu zainicjowanie procesu zmiany prawa regulującego działanie systemu edukacji w Polsce. Publikacja ma za zadanie pomóc uporządkować oraz uprościć obecny, skomplikowany stan prawa oświatowego, wskazać potrzebne zmiany oraz ukazać rezultaty dokonanych analiz jak i również przeprowadzonych podczas tworzenia publikacji debat.

Data wydania – 2023

Spis treści

Skip to content