Sprawiamy, że mieszkańcy małych miejscowości wykorzystują nowe technologie do zdobywania kompetencji i wspólnego działania.

Potrafią pożytecznie i twórczo korzystać z internetu, mają lepszą orientację na rynku pracy, angażują się w rozwój swoich społeczności i razem spędzają wolny czas.

Tak brzmi misja Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W lokalnych społecznościach drzemie wielka siła. Czasem trzeba pomóc jej się obudzić. Kompetencje cyfrowe – niezbędne w dzisiejszym świecie – mogą dać poczucie sprawczości i impuls do działań na rzecz najbliższego otoczenia. Dzięki nim osoby zyskują dostęp do wiedzy i innowacyjnych rozwiązań. FRSI od prawie piętnastu lat wspiera mieszkańców i mieszkanki wsi i małych miast w rozwijaniu tych kompetencji. Wykorzystuje też wspólne działania do budowania kapitału społecznego miejscowości. 

W działaniach fundacji bardzo ważną rolę odgrywa współpraca z bibliotekami. Dzięki takim inicjatywom jak Program Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez FRSI miejsca te mają okazję stać się centrami aktywności lokalnej, w których mieszkańcy i mieszkanki nie tylko zdobywają wiedzę, ale też wspólnie spędzają czas i zacieśniają więzi. Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni” to z kolei szansa na budowanie relacji osób z Polski i Ukrainy. W ramach projektu fundacja prowadzi m.in. stronę Biblioteka dla Ukrainy – bazę wiedzy, dzięki której biblioteki mogą sprawniej prowadzić działania informacyjne, edukacyjne, kulturalne i integracyjne.

FRSI współpracuje również ze szkołami. Lekcja:Enter to jeden z największych projektów z zakresu edukacji cyfrowej w szkołach. Do marca 2023 roku fundacja zadba o przeszkolenie ponad siedemdziesięciu pięciu tysięcy nauczycielek i nauczycieli, tak aby potrafili stosować aktywne metody nauczania oparte na nowych technologiach.

Warto też wspomnieć o tworzonym wspólnie z Goethe-Institut i Centrum Edukacji Obywatelskiej projekcie Zrozum.org – to strona internetowa i materiały dotyczące krytycznego myślenia.

Wśród treści proponowanych przez FRSI znajdziecie zarówno podręczniki, jak i filmy, np. z… Katarzyną Bondą.

Udostępnij