„Profesor Bronisław Geremek był wybitnym Polakiem i Europejczykiem łączącym zaangażowanie polityczne, dorobek akademicki oraz dogłębną znajomość historii i kultury polskiej oraz europejskiej”

– czytamy na stronie Fundacji Geremka, która stawia sobie za zadanie upowszechnianie wartości profesora:

„Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju edukacji, myśli i kultury politycznej poprzez promowanie bliskich profesorowi Bronisławowi Geremkowi idei życia publicznego.

Cel ten realizowany jest poprzez działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i kształtowania postaw społecznych, poszanowania praw człowieka oraz wspierania dialogu między różnymi środowiskami i narodami”.

Działania Fundacji Geremka opierają się na edukacji. Regularne warsztaty obywatelskie i historyczne pomagają młodym ludziom patrzeć na wydarzenia z perspektywy aktualnych wyzwań społecznych. Szkolenia z kompetencji medialnych – prowadzone zarówno dla młodych osób, jak i dla seniorek oraz seniorów – uczulają na niebezpieczeństwa dezinformacji i uczą, jak odpowiedzialnie poruszać się po wirtualnej przestrzeni.

Do 22 lutego trwają zapisy na szkolenie Parlamentu Europejskiego dla młodych dziennikarzy i dziennikarek. Pierwszy moduł odbędzie się 24–26 marca w Warszawie. Spośród uczestniczek i uczestników zostanie wybranych siedem osób, które wezmą udział w drugim module w Brukseli. Szczegóły na stronie fundacji.

Udostępnij