Dobre państwo jest wspólnotą otwartych, kompetentnych, zaangażowanych obywateli.

Otwarci to ludzie lubiący innych, wrażliwi, ufni, umiejący budować więzi międzyludzkie.

Kompetentni obywatele to tacy, którzy znają swoje uprawnienia i wiedzą, jak z nich korzystać. To partnerzy administracji publicznej, a nie jej petenci.

Zaangażowani, czyli wierzący w to, że ich udział w życiu wspólnoty ma sens, troszczący się o jej stan oraz przyszłość, gotowi do brania odpowiedzialności za siebie i innych.

Dlatego fundacja Civis Polonus dba o rozwijanie postaw obywatelskich. Realizuje ten cel dzięki m.in. projektom włączającym młodych ludzi w procesy partycypacyjne: wspieranie tworzenia i działania młodzieżowych rad gmin oraz wzmacnianie samorządności szkolnej.

W ostatnich latach fundacja realizowała projekt O demokracji w Warszawie adresowany specjalnie do uczennic i uczniów stołecznych szkół branżowych i techników. Dzięki organizowanym przez Civis Polonus warsztatom młodzież mogła lepiej poznać i zrozumieć demokratyczne idee i mechanizmy, porozmawiać o swoich wątpliwościach i zadać pytania na nurtujące tematy. Już wkrótce pojawi się kolejna edycja projektu.

Przed lutową inwazją Rosji na Ukrainę fundacja realizowała też projekt na rzecz samorządności szkolnej w Ukrainie. Osoby działające w Civis Polonus zapewniają, że będzie on kontynuowany, kiedy sytuacja na to pozwoli.

Do tej pory działania Civis Polonus objęły 3000 szkół, 78 urzędów gmin i miast, 500 bibliotek publicznych i 320 organizacji pozarządowych.

Udostępnij