Zróbmy wynik – wsparcie w nauce do egzaminów

Kursy on-line, które przygotowują uczennice i uczniów do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wsparcie ich zakupu przez samorządy to szansa dla młodych osób na lepsze wyniki w nauce i wyrównanie barier.

Kursy są prowadzone przez laureatów i laureatki konkursu Nauczyciel Roku w partnerstwie merytorycznym z platformą Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą podpisać porozumienie, dzięki któremu otrzymują bezpłatne kursy dla najbardziej potrzebujących młodych osób oraz możliwość zakupu kursów dla wybranych uczennic i uczniów z upustem 60% lub dla wszystkich z upustem 80%.

W pilotażu w roku szkolnym 2022/2023 wzięło udział 90 gmin i 12 powiatów.

Informacje o praktyce

Skip to content