Zróbmy wynik – kampania wspierająca edukację młodzieży

Kursy on-line przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego z jęz, polskiego, matematyki i jęz. angielskiego, pomoc władz samorządowych i szansa dla dzieci na lepsze wyniki w nauce, to wyrównanie barier, – kursy on-line prowadzone przez nauczycieli laureatów konkursu Nauczyciel Roku w partnerstwie merytorycznym z Lecturus, Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego – pilotaż w roku 2022/23 – 90 gmin i 12 powiatów. – możliwość podpisania porozumienia przez jednostki samorządu terytorialnego – możliwość otrzymania bezpłatnych kursów dla najbardziej potrzebujących uczniów, zakup przez samorząd dla wybranej grupy uczniów z upustem 60%, zakup przez samorząd dla wszystkich uczniów z upustem 80%

Informacje o praktyce