#zadaNIEdomowe. Mniej, ale lepiej

Inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich i edukacyjnych organizacji społecznych.

Opracowanie materiałów, które pomogą społeczności szkolnej w wypracowaniu rozwiązań dla prac domowych zgodnie z rekomendacją MEN. W ramach inicjatywy powstał poradnik, jak wspólnie (w gronie dyrekcji, kadry nauczycielskiej, uczennic, uczniów i rodziców), metodą szkolnej debaty, kształtować zasady zadawania szkolnych prac domowych i wpisywać decyzje w dokumenty.

Przykłady dobrych rozwiązań są dostępne na stronie jednej z organizacji inicjujących – Obywateli dla Edukacji.

Informacje o praktyce

Skip to content