Zadanie domowe z głową – narada obywatelska

Forma konsultacji w szkole z udziałem dzieci, rodziców i kadry nauczycielskiej.

Dyskusja dotyczyła prac domowych: obciążania nimi uczennic i uczniów, samodzielności przy odrabianiu prac, ilości zadawanych prac i ich jakości (czy są ciekawe, trudne/łatwe). Nacisk kładziono na propozycje zmian i sposoby ich wdrażania. Przebieg dyskusji został udokumentowany, na jego podstawie opracowano nowe zasady zadawania prac domowych.

Informacje o praktyce

Skip to content