Współpraca pszczyńskich samorządów kluczem do kształtowania kompetencji uczniów

Współpraca pszczyńskich samorządów jako odpowiedź na potrzebę optymalizacji zarządzania oświatą dzięki udziałowi wszystkich zaangażowanych w proces edukacji, a także samych jej adresatów – młodych osób.

Organizacja corocznego forum edukacyjnego, które daje możliwość dyskusji, współpracy i wymiany doświadczeń środowiska związanego z oświatą: placówek oświatowych, lokalnych urzędów, organizacji społecznych, kadry nauczycielskiej, rodziców, uczennic i uczniów.

Praktyka daje możliwość wspólnego rozwiązywania problemów lokalnej edukacji i powiązania planów rozwoju oświaty w powiecie z planami gmin.

Rezultaty współpracy to: strona internetowa Pszczyńskie Centrum Informacji Pedagogicznej oraz szkolenia i wsparcie dla kadry pedagogicznej, w tym powołanie międzygminnych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.

Informacje o praktyce

Skip to content