Warszawska Rada Edukacyjna

Rada przy Prezydencie m.st. Warszawy. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w zakresie wskazywania kierunków działań, które sprzyjają rozwojowi warszawskiej edukacji. Do rady należą przedstawicielki i przedstawiciele szkół publicznych i niepublicznych, eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, rodziców i uczniów.

Rada może rekomendować działania operacyjne i inicjować nowatorskie rozwiązania edukacyjne.

Informacje o praktyce

Skip to content