Uniwersytet Młodego Przyrodnika

Współpraca wyższej uczelni ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, różnego rodzaju zajęcia i projekty w ramach działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, – różnorodne formy: wykłady, spotkania, praktyki, lekcje, warsztaty, kontakt z wykładowcami i naukowcami z UPP – patronaty Uniwersytetu nad wybranymi klasami, – współpraca na zasadzie porozumień pomiędzy UPP i szkołami w ramach których partnerzy działają na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki – „Przyroda od A do Z”, „Zostań młodym inżynierem”, „Tego nie wiesz o drewnie”, „W drodze na uniwersytet”, „Kompetencje kluczowe drogą do kariery”, lekcje akademickie

Informacje o praktyce