Uniwersytet Młodego Przyrodnika

Współpraca wyższej uczelni ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi w ramach działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:
– różnorodne formy zajęć i projektów: wykłady, spotkania, praktyki, lekcje, warsztaty, kontakt z wykładowcami i naukowczyniami z UPP,
– patronaty uniwersytetu nad wybranymi klasami,
– współpraca na zasadzie porozumień pomiędzy UPP i szkołami – partnerzy działają na rzecz rozwoju i upowszechniania nauki,
– programy „Przyroda od A do Z”, „Zostań młodym inżynierem”, „Tego nie wiesz o drewnie”, „W drodze na uniwersytet”, „Kompetencje kluczowe drogą do kariery”, lekcje akademickie.

Informacje o praktyce

Skip to content