Swatka polsko-ukraińska – warsztaty dla kadry nauczycielskiej

Cykliczne warsztaty dla osób nauczycielskich z Polski i Ukrainy. Są okazją do wzmocnienia kompetencji, współpracy w środowisku międzykulturowym i nawiązania bezpośrednich kontaktów między szkołami i kadrą z obu krajów.

W programie warsztatów m.in.:
– informacje o funkcjonowaniu ukraińskich szkół w czasie wojny,
– wymiana doświadczeń wobec nowych wyzwań: przyjęcia młodych osób z Ukrainy (w Polsce) i przyjęcia uczniów i uczennic wewnętrznie przesiedlonych (w Ukrainie),
– sytuacja ukraińskich nauczycieli i nauczycielek w Polsce,
– poszukiwanie form współpracy i wymiana doświadczeń dotychczasowych praktyk,
– spotkania z osobami eksperckimi od spraw oświatowych.

Informacje o praktyce

Skip to content