Swatka Polsko-Ukraińska. Warsztaty dla nauczycieli

Cyklicznie organizowane warsztaty dla osób nauczycielskich z Polski i Ukrainy. okazja do wzmocnienia kompetencji, współpracy w środowisku międzykulturowym i nawiązania bezpośrednich kontaktów między szkołami i kadrą nauczycielską z obu krajów. w programie warsztatów m.in: informacje o funkcjonowaniu ukraińskich szkół w czasie wojny, wymiana doświadczeń wobec nowych wyzwań: przyjęcia uczniów z Ukrainy (w Polsce) i przyjęcia uczniów wewnętrznie przesiedlonych (w Ukrainie), sytuacja ukraińskich nauczycieli i nauczycielek Polsce, poszukiwanie form współpracy i wymiana doświadczeń dotychczasowych praktyk, spotkania z ekspertami od spraw oświatowych.

Informacje o praktyce