Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego

Budowa parku orientacji przestrzennej, z elementami dydaktycznymi dla osób z dysfunkcją wzroku, – możliwa nauka rozpoznawania struktur nawierzchni, kierowania się dźwiękiem, zapachem, odbieranie sygnałów z otoczenia innymi zmysłami dzięki 51 specjalnym elementom dydaktycznym, – rewitalizacja terenu otaczającego zabytkowy zespół budynków pocysterskich, odtworzenie klimatu ogrodu barokowego, atrakcja turystyczna – podniesienie jakości nauczania w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych, podniesienie pozycji i renomy w regionie, kraju i za granicą – edukacja i styczność osób widzących z osobami niewidomymi

Informacje o praktyce