Otwarta strefa rekreacji – integracja SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach z mieszkańcami

Budowa parku orientacji przestrzennej z elementami dydaktycznymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

Założenia:
– Możliwa nauka rozpoznawania struktur nawierzchni, kierowania się dźwiękiem, zapachem oraz odbierania sygnałów z otoczenia innymi zmysłami dzięki 51 specjalnym elementom dydaktycznym.
– Rewitalizacja terenu otaczającego zabytkowy zespół budynków pocysterskich. Odtworzenie klimatu ogrodu barokowego – atrakcja turystyczna.
– Podniesienie jakości nauczania w ośrodku dla dzieci niewidomych. Podniesienie renomy ośrodka w regionie, kraju i za granicą.
– Zapewnienie styczności osób widzących z osobami niewidomymi.

Informacje o praktyce

Skip to content