Sieć współpracy dyrekcji w gminie Czechowice-Dziedzice

Sieć wsparcia i samokształcenia dyrekcji ze wszystkich 14 szkół w gminie. Ma na celu wsparcie młodych stażem dyrektorów i dyrektorek, wspieranie ich rozwoju zawodowego i tworzenie społeczności.

Comiesięczne spotkania dyrekcji są organizowane i moderowane przez pracowników samorządowych. Dają możliwość dyskusji i znalezienia rozwiązań dla bieżących spraw i wyzwań, takich jak:
– zmiany prawa oświatowego,
– planowanie i realizacja budżetu,
– modernizacja budynków i sprzętu w szkołach,
– bezpieczeństwo,
– ocena jakości szkół,
– organizacja pracy.

Dwudniowe spotkania wyjazdowe (dwa razy w roku) służą wymianie doświadczeń i kształceniu dyrekcji. Poruszane tematy to m.in:
– metody aktywizujące w pracy z uczniami i uczennicami,
– program powszechnej dwujęzyczności w szkołach,
– perspektywy rozwoju oświaty.

Informacje o praktyce

Skip to content