Sieć Klubów Młodego Odkrywcy

Pozalekcyjne spotkania dla dzieci i młodzieży prowadzone w szkołach lub innych placówkach przez dorosłego (Opiekuna Klubu) metoda pracy oparta na metodzie badawczej, aktywizacji uczniów, eksperymentowaniu i odkrywaniu, współpracy kilkaset klubów w Polsce i za granicą zarządzanych przez koordynatorów regionalnych ogólnodostępna duża baza eksperymentów i aktywności na spotkania kontakt z innymi klubami w ramach sieci społeczności KMO, doroczny zjazd opiekunów – Forum KMO możliwe uczestnictwo w wielu projektach i konkursach, także międzynarodowych propozycja dla osób dorosłych chętnych do pracy z dziećmi, w tym nauczycieli

Informacje o praktyce