Projekty edukacyjne zwiększające jakość i różnorodność edukacji w gminie Legionowo

Realizacja w placówkach oświatowych projektów edukacyjnych, które spełniają warunki innowacyjności, wspierają kształtowanie kompetencji kluczowych i są związane z rzeczywistymi zainteresowaniami młodych ludzi.

Założenia:
– Projekt edukacyjny jako forma zajęć pozalekcyjnych.
– Tematy są zgłaszane przez uczniów i uczennice.
– Projekty edukacyjne są wyłaniane metodą konkursu i realizowane przez rok w danej szkole lub przedszkolu w co najmniej 15-osobowych grupach.
– Warunek to pozyskanie do realizacji projektu partnera zewnętrznego.
– Lista projektów jest zatwierdzana przez przedstawicieli UM, Komisji Rady Miasta i zastępcę Prezydenta.
– Monitorowanie postępu projektu, na koniec sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

Informacje o praktyce

Skip to content