Projekt edukacyjny. Naukowa przygoda

Możliwość dla nauczycieli realizacji projektu edukacyjnego według scenariuszy i materiałów otrzymanych od Uniwersytetu Dzieci, – cykl 8 gotowych scenariuszy lekcji o wybranej tematyce, – nauka przez zabawę, samodzielne zdobywanie wiedzy, integracja i budowanie kompetencji kluczowych uczniów – scenariusze zgodne z podstawą programową i priorytetami polityki oświatowej, stworzone przez naukowców, artystów i ekspertów – certyfikat, naklejki, indeksy dla uczniów, dostęp do dodatkowych narzędzi do nauczania, dodatkowe wskazówki w razie konieczności realizacji lekcji zdalnie

Informacje o praktyce