„Bądźmy zdrowi” – pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne w gminie Grodzisk Wielkopolski

Wybudowanie kompleksu sportowego i wprowadzenie programu profilaktyki zdrowotnej „Bądźmy Zdrowi” jako odpowiedź na problem wad postawy i otyłości wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

W skład kompleksu wchodzą: boisko do koszykówki, kometki, piłki siatkowej, bieżnia, boisko trawiaste, skocznia wzwyż, rzutnia do pchnięcia kulą, boisko do piłki plażowej, skocznia w dal i trybuny z oświetleniem.

Program był adresowany do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. Wprowadzał bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne w 5 dyscyplinach sportu dla dzieci ze stwierdzoną wadą postawy i zagrożonych otyłością. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani nauczyciele wf. Dzieci spoza gminy były dowożone autobusem.

W ramach programu były prowadzone okresowe oceny stanu zdrowia dziecka.

Informacje o praktyce

Skip to content