Ogólnopolski projekt edukacyjny „Zabawa sztuką”

Cele:
– Propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej, czyli edukacji w oparciu o zabawę i swobodną aktywność dzieci
– Wspomaganie rozwoju, talentu, współpracy, więzi
– Rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno, postawy twórczej, kreatywności, innowacyjności
– Inspirowanie do kontaktu z lokalnymi środowiskami artystycznymi i kulturalnymi

Program jest skierowany do nauczycielek i nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, osób pracujących w świetlicach szkolnych, socjoterapeutycznych, bibliotekach i domach kultury oraz do opiekunów dzieci w edukacji domowej. W każdej z edycji zgłaszająca się grupa wybiera 5 z kilkunastu zadań i realizuje je w ciągu roku szkolnego.

Informacje o praktyce

Skip to content