Budżet Partycypacyjny Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika

Każda szkoła średnia może zgłosić do finansowania z Budżetu Partycypacyjnego jeden projekt realizujący wybrany cel:
– promowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży,
– poprawa warunków nauki,
– poszerzanie horyzontów uczniów i uczennic szkół średnich na terenie Miasta Rybnika.

Spośród zgłoszeń jest wybierany jeden projekt, a w skład komisji oceniającej wchodzą: Prezydent i Wiceprezydent Miasta Rybnika, koordynator Młodzieżowej Rady Miasta, przedstawiciele i przedstawicielki Młodzieżowej Rady Miasta ze szkół zgłaszających projekty.

Przykładowe projekty: ogródek meteorologiczny, studio nagrań, pracownia plastyczna, rozgłośnia radiowa, miejsce wypoczynku.

Informacje o praktyce

Skip to content