Młodzieżowa Rada

Działanie na rzecz powstawania i skutecznego działania młodzieżowych rad w całej Polsce.

Wsparcie w tworzeniu młodzieżowych rad – szkolenia (np. „Skuteczny opiekun młodzieżowej rady”, „Jak powołać młodzieżową radę?”) oraz warsztaty integracyjne dla liderów i liderek. Poruszane tematy to m.in.:
– formy i zakres współpracy MR,
– podstawy prawne MR,
– organizacja i dokumentacja pracy MR,
– przykłady dobrych praktyk.

Na stronie internetowej są dostępne publikacje, w tym dobre praktyki MR, wskazówki metod pracy i narzędzi, np. Młodzieżowy Budżet Obywatelski, narada klimatyczna, audyt klimatyczny w szkołach, inicjatywa uchwałodawcza.

Informacje o praktyce

Skip to content