„Młodzi – kreatywni” w Częstochowie

5 edycji projektu informacyjno-promocyjnego, którego celem było popularyzowanie wiedzy o rozwoju własnego biznesu, zakładaniu działalności gospodarczej i planowaniu strategicznym wśród młodzieży szkolnej. „Młodzi – kreatywni” byli próbą obniżenia wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodych ludzi i łagodzenia skutków lokalnego drenażu mózgów.

W ramach projektu odbyły się szkolenia i warsztaty na temat planowania i zakładania biznesu, szukania nisz rynkowych, pozyskiwania pieniędzy, promocji, marketingu itp. Zorganizowano też spotkania i warsztaty w instytucjach związanych z przedsiębiorczością i rynkiem pracy, w tym w Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Pracy, Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Informacje o praktyce

Skip to content