Konferencja Pokazać – Przekazać

Coroczna konferencja dla kadry nauczycielskiej, edukatorek i edukatorów oraz formalnych i nieformalnych instytucji edukacyjnych z całej Polski.

Wymiana doświadczeń, uczenie się, inspirowanie, nawiązywanie kontaktów, współpraca, szukanie rozwiązań dla problemów, dyskusje nad kondycją, rolą i zmianami w edukacji, szczególnie w kontekście wyzwań XXI w.

Informacje o praktyce

Skip to content