Konferencja Pokazać – Przekazać

Coroczna konferencja dla nauczycieli, edukatorów, instytucji edukacyjnych formalnych i nieformalnych z całej Polski wymiana doświadczeń, uczenie się, inspirowanie, nawiązywanie kontaktów, współpraca, szukanie rozwiązań dla problemów dyskusje nad kondycją, rolą i zmianami w edukacji szczególnie w kontekście wyzwań XXI w.

Informacje o praktyce