System wsparcia uzdolnionych uczniów i mieszkańców Legionowa

Autorskie rozwiązanie umożliwiające wspieranie aktywności i rozwoju zainteresowań młodych osób ze szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo oraz mieszkanek i mieszkańców.

Kompleksowy System Stypendialny Gminy Legionowo obejmuje m.in. stypendia za wyniki w nauce, stypendia artystyczne, sportowe i celowe, nagrody finansowe dla zespołu sportowców, nagrody finansowe dla zawodników i trenerów, stypendia dla studentów z niepełnosprawnościami.

System zawiera jasno określone kryteria przyznawania stypendiów. Zakłada też regularne monitorowanie kryteriów, rodzajów stypendiów, terminów składania wniosków i opiniowania.

Informacje o praktyce

Skip to content