Kampania Respektuj.pl

Edukacja antydyskryminacyjna i antyprzemocowa.

Materiały dla nauczycielek i nauczycieli – scenariusze lekcji nt. dyskryminacji, tolerancji, emocji, przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy i hejtu.

Elementem kampanii jest konkurs „Respektujmy!”, w którym szkoły (edukacja wczesnoszkolna, klasy IV–VIII, szkoły ponadpodstawowe) kręcą spoty o tematyce antydyskryminacyjnej.

Informacje o praktyce

Skip to content