Kampania Respektuj.pl

Edukacja antydyskryminacyjna i antyprzemocowa. Materiały dla nauczycieli – scenariusze lekcji nt. dyskryminacji, tolerancji, emocji, przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy, hejtu. Konkurs dla szkół (edukacja wczesnoszkolna, klasy IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe) “Respektujmy!” – nakręcenie spotu o tematyce antydyskryminacyjnej.

Informacje o praktyce