Edukacja włączająca w szkole ogólnodostępnej

Kształcenie dzieci z niepełnosprawnościami zgodnie z zasadami koncepcji włączającej w różnych formach organizacyjnych:
– klasach z doradcą,
– klasach integracyjnych z nauczycielką lub nauczycielem wspomagającym,
– zwykłych klasach z dodatkowym nauczaniem dzieci o niepełnosprawnościach,
– klasach specjalnych współpracujących (uczestniczących w niektórych lekcjach innych klas).

Poprawa warunków uczenia się dzieci z niepełnosprawnościami dzięki wsparciu specjalistek i specjalistów, współpracy z rodzicami, zapewnieniu odpowiedniego sprzętu oraz kontaktu z rówieśnikami. Tworzenie szkoły dostępnej dla wszystkich i czerpiącej z różnorodności.

Informacje o praktyce

Skip to content