Profilaktyka destrukcyjnych zachowań młodzieży

Opracowanie i wdrożenie szeregu działań mających na celu profilaktykę niekorzystnych zachowań młodzieży w bursie szkolnej, we współpracy z rodzicami i nauczycielami:
– stworzenie zespołu wychowawczego ds. okresowej oceny sytuacji uczniów i uczennic, diagnozowania i rozwiązywania problemów,
– poprawa atmosfery w zespole wychowawców, polepszenie komunikacji, szkolenia dla kadry i rodziców,
– integrowanie młodych ludzi, zajęcia wspomagające ich rozwój, pomoc psychologiczna, zapewnienie pomocy do nauki, wspólne wyjścia, dbałość o poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości, wzmacnianie umiejętności społecznych,
– reagowanie na problemy wychowanków i wychowanek, wyrażanie uznania, respektowanie zasad.

Informacje o praktyce

Skip to content