Działania w zakresie profilaktyki destrukcyjnych zachowań młodzieży

Opracowanie i wdrożenie szeregu działań mających na celu profilaktykę niekorzystnych zachowań młodzieży w bursie szkolnej, we współpracy z rodzicami i nauczycielami – zespołu wychowawczy ds okresowej oceny sytuacji uczniów, diagnozowania i rozwiązywania problemów – wzmocnienie i poprawa atmosfery w zespole wychowawców, polepszenie komunikacji, szkolenia dla kadry i rodziców – integrowanie wychowanków, zajęcia wspomagające rozwój uczniów, pomoc psychologiczna, zapewnienie pomocy do nauki, wspólne wyjścia, dbałość o poczucie bezpieczeństwa, własnej wartości, umiejętności społeczne – reagowanie na problemy wychowanków, wyrażanie uznania, respektowanie zasad

Informacje o praktyce