Działalność edukacyjna Żydowskiego Muzeum Galicja

Warsztaty dostosowane do grup wiekowych (większość oferty dla klas IV-VI i VIII-liceum). Edukacja kulturowa, historyczna, antydyskryminacyjna, cyfrowa. Różne formy prowadzenia zajęć: warsztaty artystyczne, wykłady, praca z materiałami, oprowadzanie. Wzmacnianie wartości demokratycznych i tożsamości (kulturowej). Wielki plus: część puli także w j.angielskim; warsztat o Roma i Romni.

Informacje o praktyce