Chęciny – gmina kluczowych kompetencji

Plan rozwoju oświaty gminy Chęciny realizowany we wszystkich placówkach oświatowych.

Zawiera działania, które mają na celu:
– kształtowanie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych,
– wyrównywanie szans edukacyjnych,
– poprawę warunków nauki, wychowania i opieki.

Opracowanie planu było poprzedzone analizą potrzeb i oczekiwań, a także zasobów i możliwości samorządu. Przy tworzeniu i realizacji planu współpracowali: władze gminy, pracownicy urzędu, nauczycielki i nauczyciele, dyrekcje placówek oświatowych, rodzice, uczennice i uczniowie.

Realizacja planu jest monitorowana, a on sam modyfikowany.

Informacje o praktyce

Skip to content