Centrum Edukacji i Wsparcia

Projekty edukacyjne realizujące ideę wolontariatu, pracy socjalnej oraz opieki senioralnej.

Wsparcie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem – wolontariusze i wolontariuszki prowadzą bezpłatne zajęcia (edukacyjne, integracyjne, językowe, artystyczne, relaksacyjne) oraz spotkania dla osób z niepełnosprawnościami, osób wykluczonych, seniorów, młodzieży i dzieci. Organizują wycieczki i spacery. W ramach projektów można też uzyskać wsparcie: zawodowe, prawne, psychologiczne i informacyjne.

Działania są realizowane w różnych miejscach: instytucjach, klubach, w tym w Centrum Wielokulturowym w Krakowie, Tyskim Centrum Wolontariatu, Klubie Seniora Platyna w Tychach, Fundacji Zustricz, Stowarzyszeniu Salam Lab.

Centrum Edukacji i Wsparcia to przyjazna przestrzeń i miejsce do odpoczynku.

Informacje o praktyce

Skip to content