Cały świat w naszej klasie – warsztaty międzykulturowe

Warsztaty międzykulturowe dla dzieci i młodzieży poruszające temat migracji i ich przyczyn.

Najmłodszym o podróży do Polski opowiadają ręcznie robione lalki pacynki – prezentują zwyczaje, mówią, skąd pochodzą i jakie mają marzenia.

Warsztaty dla starszych dzieci i młodzieży mają na celu:
– wsparcie emocjonalne w związku z wojną w Ukrainie i pojawieniem się w szkole nowych kolegów i koleżanek,
– uwrażliwienie na sytuację osób z doświadczeniem uchodźczym, zwłaszcza z Ukrainy,
– wzmocnienie postawy szacunku dla odmienności kulturowej i językowej oraz otwartości na kontakt z osobami z doświadczeniem migracji z różnych krajów,
– rozwój umiejętności świadomego analizowania informacji i dezinformacji na temat zjawisk migracyjnych.

Informacje o praktyce

Skip to content