Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.

Społeczno-edukacyjny projekt wspomagający dzieci i młodzież z doświadczeniem uchodźstwa w kontynuacji nauki w ukraińskiej szkole i w adaptacji do polskiej szkoły:
– bezpłatne zajęcia pozaszkolne pomocne w nauce języka polskiego i integracji z młodymi Polkami i Polakami,
– różnorodne zajęcia edukacyjne, integracyjne, kreatywne czy ogólnorozwojowe w bibliotekach,
– wsparcie merytoryczne i finansowe dla bibliotek, w tym sprzęt niezbędny do realizacji programu, m.in. interaktywne roboty i tablety, zestawy muzyczne i edukacyjne,
– wykorzystanie autorskiej metody pracy Team Up opracowanej przez międzynarodowe organizacje w celu wspierania dzieci z doświadczeniem uchodźczym.

Informacje o praktyce

Skip to content