Dbałość o wspólne dobro, gotowość do zmian, równy dostęp do kultury, wiedzy i technologii – to definicja otwartości według Centrum Cyfrowego, które uważa ją za kluczową wartość. Fundacja traktuje nowe technologie jako narzędzia do budowania zaangażowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Jej misja brzmi:

Centrum Cyfrowe troszczy się o społeczny wymiar transformacji cyfrowej. Wspólnie z ekspertkami i praktykami otwartymi na zmianę tworzy przestrzeń dla nowych idei, rozwoju umiejętności i narzędzi. Dąży do tego, by w relacji człowieka z technologią interes społeczny był zawsze na pierwszym miejscu.

Centrum Cyfrowe działa m.in. w obszarze edukacji i kultury. Współtworzy polityki publiczne, które zapewniają swobodny i równy dostęp do zasobów. Bada, jak cyfryzacja wpływa na społeczeństwo i społeczności. Tworzy narzędzia umożliwiające dzielenie się twórczością na zasadach Creative Commons.

Fundacja stworzyła Spółdzielnię Otwartej Edukacji „SpołEd” – nauczycielską przestrzeń do wymiany doświadczeń i wspierania się we wprowadzaniu zmian. Prowadzi też szkolenia dla osób zajmujących się edukacją.

Centrum Cyfrowe jest inicjatorem Koalicji Otwartej Edukacji. To porozumienie instytucji i organizacji, którym zależy na rozwijaniu i upowszechnianiu idei otwartych zasobów edukacyjnych i kulturalnych. Na stronie koalicji można znaleźć obszerną bazę wiedzy na temat prawa autorskiego, licencji i dozwolonego użytku.

Udostępnij