Agenda Debaty dla Edukacji

Jak pracować wokół Obywatelskiego Paktu dla Edukacji? Proponowana przez nas formuła spotkań jest elastyczna, pozwala na swobodną wymianę doświadczeń, jednocześnie prowadząc do wypracowania konkretnych rozwiązań.

Razem dla Edukacji – debaty samorządowe. Przewodnik dla samorządów lokalnych, które nie boją się partycypacji.

SOS dla Edukacji zaprasza wszystkie polskie samorządy do udziału w programie tworzenia lokalnej polityki oświatowej przy współudziale mieszkanek, mieszkańców i wszystkich innych interesariuszy, z ewentualnym wsparciem regionalnych i ogólnopolskich organizacji społecznych. Chcemy wzmacniać działania, które pomogą naszym społecznościom przekonać się, że można budować lokalną edukację w sposób partycypacyjny, oddolny i demokratyczny.

Skip to content