Akcja Demokracja za odwołaniem ministra Czarnka z powodu projektu zmian w szkołach

Mężczyzna w ławach rządowych w Sejmie

Ministerialny pomysł na zmianę w szkole skłonił Akcję Demokracja do zbierania podpisów za odwołaniem ministra Przemysława Czarnka.

– Wzywamy posłów i posłanki wszystkich ugrupowań politycznych do poparcia wotum nieufności wobec Czarnka – piszą organizatorzy. – Czarnek chce, aby po wakacjach młodzież wróciła do kompletnie odmienionych szkół i uczelni. Ręczne sterowanie wyborem dyrektorów szkół, dyktatura fanatycznych kuratorów, praktycznie obowiązkowa religia, dla której alternatywą będzie etyka z nauczycielami po uczelni Rydzyka, likwidacja niezależnej Polskiej Akademii Nauk, wyrzucanie niepokornych profesorów (jak na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie) i nagrody dla swoich. Nie mówiąc już o nadal skandalicznie niskich pensjach nauczycieli i przeładowaniu podstawy programowej – to jest rzeczywistość polskiej oświaty i nauki pod rządami Czarnka.

Cały apel na stronie Akcji Demokracja: https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/obywatelskie-wotum-nieufnosci-czarnek

 

Spis treści

Skip to content