Szkolne budżety obywatelskie

Szkolny budżet obywatelski daje uczniom i uczennicom wpływ na sposób wykorzystania części środków finansowych przeznaczonych na potrzeby szkoły.


Od młodych ludzi zależy, na co zostanie wydana określona, zwykle nieduża, suma pieniędzy (np. stworzenie kącika relaksu, przemalowanie korytarza czy zakup piłek do siatkówki). Zespoły uczniowskie opracowują projekty zmian, a następnie społeczność szkolna wybiera i realizuje najlepsze z nich.


Sens SBO polega na włączaniu młodych w decyzje dotyczące szkolnej codzienności. Chodzi też o rozwijanie kompetencji obywatelskich, takich jak rozpoznawanie problemów w swoim otoczeniu, szukanie rozwiązań, planowanie pracy w zespole czy szukanie sojuszników. Dla uczniów to okazja do doświadczenia własnej sprawczości: wprowadzają w życie swoje pomysły i inicjują pozytywne zmiany. Realizacja projektów poprawia warunki nauki i szkolnego życia, zmienia relacje między uczniami i pomaga im poczuć się częścią społeczności.


Władze lokalne mogą wspierać szkolne budżety obywatelskie, przeznaczając na nie odpowiednie – naprawdę niewielkie w skali gminy – kwoty, a także promując efekty działań młodych osób.

Współodpowiedzilaność

Budżet to lekcja współdecydowania o szkole. W procesie liczy się wspólna, rzetelna diagnoza potrzeb oraz szukanie najlepszych rozwiązań.

Wzmacnianie szkolnej wspólnoty

SBO łączy różne grupy w społeczności szkolnej. Integruje i uczy współpracy z rówieśnikami, ale też z nauczycielami i pracownikami administracyjnymi.

Reagowanie na potrzeby

Dyrekcja może usłyszeć niewypowiedziane wcześniej potrzeby uczennic, uczniów i innych grup, a także odpowiedzieć na nie.

Nauka przedsiębiorczości

Młode osoby poznają świat szkolnych finansów, a szacując koszty pomysłów, zauważają, jakie możliwości i ograniczenia wiążą się z określonymi kwotami.

Szkolny Budżet Obywatelski 2023/24

Urząd Miejski w Krakowie

Szkolny Budżet Obywatelski

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Szkolny Budżet Obywatelski

Urząd Miejski w Mrągowie

Szkolny Budżet Obywatelski

Urząd Miasta Lublin

Skip to content