Sygnatariusze protestują przeciwko zmianom w prawie oświatowym przygotowywanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Można do apelu dołączać.

Ich zdaniem zmiany te zagrażają jakości pracy szkoły, stabilności i niezależności nauczania i wychowania. Jeśli zostaną wprowadzone, szkoła utraci autonomię i podporządkowana zostanie w pełni władzy centralnej. Znacząco pogorszy się sytuacja uczniów i uczennic oraz nauczycielek i nauczycieli. Ograniczone zostanie prawo rodziców do wpływu na ofertę programową szkoły. W szkołach publicznych przedstawiciele władzy będą mieli decydujący głos przy wyborze dyrektora. Będą mogli też wykreślić placówkę niepubliczną z rejestru i odebrać jej uprawnienia do działania. Samorządy lokalne i inne organy prowadzące szkoły stracą wpływ na funkcjonowanie swoich placówek.

Cały dokument jest tu: https://www.batory.org.pl/oswiadczenie/protest-przeciw-zmianom-w-prawie-oswiatowym/

Popieracie Stanowisko organizacji społecznych w sprawie planowanych zmian? Możecie je podpisać tu

Udostępnij