W SOS dla Edukacji wierzymy, że najlepsze efekty osiąga się dzięki współpracy. Dlatego jednym z celów inicjatywy Wspólna Szkoła jest sieciowanie organizacji i instytucji oraz wymiana dobrych praktyk. Służą temu m.in. cykliczne spotkania. Dziś przekazujemy Państwu wnioski z naszych wrześniowych rozmów i serdecznie zapraszamy na kolejne, które odbędą się już 19 października (szczegóły niżej).

Podsumowanie wrześniowego spotkania Wspólnej Szkoły

7 września wspólnie z koordynowaną przez UNICEF Grupą Roboczą ds. Edukacji zorganizowaliśmy kolejne spotkanie. Rozmawialiśmy o wyzwaniach związanych ze szkoleniami dla nauczycielek i nauczycieli pracujących z dziećmi z Ukrainy. W sumie w warszawskich Marzycielach i Rzemieślnikach i online było z nami prawie 80 osób.

Doświadczenia swoich organizacji i wyniki badań przedstawili:

  • Jędrzej Witkowski – Centrum Edukacji Obywatelskiej i Magdalena Bodzan – Norwegian Refugee Council,
  • Agata Łuczyńska – Fundacja Szkoła z Klasą,
  • Suzanne Zuidema – Plan International,
  • Katia Roman-Trzaska i Kamila Dębińska – Fundacja Samodzielność od kuchni (SOK).

Badania w szkołach, w których pojawiły się dzieci i młodzież z Ukrainy, przeprowadziły Fundacja Szkoła z Klasą i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Raporty obu organizacji pokazują, jak wielka jest skala stojących przed nami wyzwań. Nauczycielki i nauczyciele nie tylko nie mają doświadczenia w pracy w wielokulturowym środowisku i wsparcia narzędziowego. Problemy pojawiają się już na etapie diagnozy potrzeb i trudności młodych ludzi – zarówno z Ukrainy, jak i z Polski. Rozwiązania systemowe dotyczące integracji i edukacji wciąż nie są wystarczające, co utrudnia nauczycielską pracę i obniża jej efektywność.

Polskie organizacje społeczne przy wsparciu instytucji międzynarodowych i zagranicznych odpowiadają na te wyzwania, realizując programy, których celem jest wsparcie kadry nauczycielskiej i placówek w budowaniu międzykulturowej szkoły i dbaniu o dobrostan całej szkolnej społeczności. Są to m.in.:

Razem w szkole. Polska-Ukraina – 14-tygodniowy kurs organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Norwegian Refugee Council. Składają się na niego warsztaty online i na żywo, a także wsparcie mentorskie. Osoby uczestniczące dostaną gotowe narzędzia do diagnozy szkolnej sytuacji i dowiedzą się, co można zrobić, by szkoła funkcjonowała harmonijnie w nowych warunkach, a tym samym młodzi ludzie skutecznie się w niej uczyli i zdobywali nowe kompetencje.

Razem w Klasie – szyty na miarę program Fundacji Szkoła z Klasą realizowany we współpracy z Plan International. Szkoły, które wezmą udział w programie, dostaną pakiety materiałów i szkolenie online dotyczące pracy z nimi. Ponadto każda placówka będzie mogła skorzystać ze wsparcia dostosowanego do jej indywidualnych potrzeb – m.in. warsztatów, tutoringu i konsultacji. Szkoły mogą też ubiegać się o dodatkowy grant w wysokości 10 000 zł.

Nauczanie języka polskiego jako obcego ‍wraz z komponentem regulacji emocjonalnej – intensywne, dwutygodniowe szkolenie realizowane przez fundację Samodzielność od kuchni. Łączy praktyczne umiejętności potrzebne lektorkom i lektorom języka polskiego jako obcego z narzędziami do dbania o dobrostan dzieci z doświadczeniem uchodźstwa.

Wszystkie proponowane programy są bezpłatne i na wszystkie trwa rekrutacja.

Spotkajcie się z nami w październiku!

Już 19 października (w środę) w godzinach 10.30–12.00 zapraszamy na kolejne spotkanie. Tym razem naszym tematem będzie współpraca pomiędzy organizacjami społecznymi i bibliotekami w obszarze wsparcia integracji polsko-ukraińskiej. Będziemy rozmawiać o dobrych praktykach i dotychczasowych sukcesach w różnych miejscach na mapie Polski. Spróbujemy też określić cele, wyzwania i potrzeby na następne miesiące.

Spotykamy się na platformie Zoom: https://zoom.us/j/97637137502?pwd=Z0NwNnFJTUlUR3RFWFh6SWRHc0dkUT09. Zapraszamy i zachęcamy do przekazania zaproszenia osobom, które mogą być zainteresowane tym tematem.

Udostępnij