Rady Młodzieżowe dla Edukacji – korzyści

 • włączenie społeczności lokalnej w rozmowy o tym, jakiej edukacji potrzebujemy i chcemy w naszym samorządzie;
 • lepsze rozpoznanie problemów lokalnej oświaty (mapa problemów);
 • poznanie perspektyw wszystkich zainteresowanych grup (dyrektorów, nauczycieli, rodziców, uczniów i uczennic, organizacji społecznych);
 • zebranie nowych pomysłów i rozwiązań aktualnych problemów;
 • opracowanie planu konkretnego mikrodziałania (lub kilku);
 • zwiększenie poczucia odpowiedzialności i sprawczości lokalnej wspólnoty;
 • przestrzeń do stworzenia nieformalnej minikoalicji lub zespołu na rzecz dobrej edukacji;
 • wyłonienie lokalnych liderów procesu zmiany;
 • twórcze wykorzystanie materiałów i propozycji opracowanych przez ekspertów SOS dla Edukacji;
 • przekonanie się (i innych), że można dużo zrobić w szkole (mimo ogólnej sytuacji i zmian w prawie oświatowym);
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między szkołami;
 • współtworzenie ogólnopolskiej sieci „samorządów dla edukacji”.

Spis treści

Skip to content