Rady Młodzieżowe dla Edukacji – dlaczego

  • Taka debata jest praktycznym wyrazem partycypacji młodych ludzi w lokalnych działaniach obywatelskich.
  • Organizacja tego wydarzenia jest dla rady i jej współpracowników i współpracowniczek szansą na przećwiczenie kompetencji społecznych.
  • Rada młodzieżowa organizująca debatę podejmuje się roli rzecznika młodej części samorządu lokalnego.
  • Gdy na debatę dotyczącą edukacji interesariusze zapraszani są przez radę młodzieżową, zwiększa się szansa na usłyszenie i uwzględnienie głosu młodzieży podczas tego spotkania.
  • Debata z aktywnym udziałem młodzieży w roli organizatora daje szansę dorosłym na przejście z młodzieżą na nowy poziom relacji – oparty na partnerstwie (co z kolei może być wzorem budowania aktywnych samorządów szkolnych).
  • Przygotowując debatę, rada może uwzględnić ważne dla siebie cele.

Spis treści

Skip to content